Afname-instructies voor de leerkracht

Om te zorgen dat alle leerlingen de toetsen van het IEP LVS zelfstandig maken en dat dit onder dezelfde omstandigheden gebeurt, is het belangrijk om de volgende afname-instructies te volgen:

  • Zorg dat de leerlingen op een computer kunnen werken waar zij geconcentreerd en voor zichzelf kunnen werken.

  • Zorg dat de leerlingen weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn.

  • Geef aan dat het belangrijk is dat de leerlingen eerst de instructie goed doorlezen.

  • Bij het instrument Creatief Vermogen wordt de leerlingen door middel van stellingen gevraagd feedback te geven op de leerkracht. Bespreek vooraf met de leerlingen welke leerkracht(en) de leerlingen daarbij in gedachten moeten nemen. Bijvoorbeeld de leerkracht waar ze het meeste les van krijgen.

  • Geef aan dat de leerlingen niet op ‘Stop toets’ mogen klikken tijdens het maken van de toets. Als de leerling de toets nog niet af heeft, kan de leerling niet opnieuw deze toets maken. Klikt een leerling toch te vroeg op ‘Stop toets’, neem dan contact op met de helpdesk via 0345-656685.

  • Wanneer een leerling klaar is met het beantwoorden van de vragen, zal hij of zij dit melden. Controleer of alle vragen zijn beantwoord, klik op ‘Stop toets’ en start het instrument voor de volgende leerling, of ga terug naar het startscherm van het LVS.

  • Rechts in het scherm worden de nummers van de opgaven groen als er een antwoord is gegeven. Een onbeantwoorde opgave blijft grijs. In onderstaande voorbeeldafbeelding is vraag 8 niet beantwoord.