Afnamecondities

Het is van belang dat alle leerlingen de toetsen van het IEP LVS zelfstandig maken en dat dit onder dezelfde omstandigheden gebeurt. Dit komt de vergelijkbaarheid van de resultaten ten goede. Als leerkracht heb je hier zelf invloed op door te zorgen dat de leerling voldoende tijd heeft voor de toets, door te zorgen dat de juiste materialen klaarliggen voor de toets en door de afname-instructies te volgen.

Voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie biedt het LVS de mogelijkheid tot extra ondersteuning, zoals extra afnametijd en hulpmiddelen als kladpapier en audio-ondersteuning. Lees hier meer over bij ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie.