Afnametijd per toets

In de overzichtstabel van de toetsen uit het IEP LVS staat weergegeven wat de geschatte afnametijd per toets is. Dit betreft een indicatie van de toetstijd. De toetsen hebben geen toetslimiet en leerlingen maken de toets (bij voorkeur) in één keer. Het komt vaker voor dat een leerling minder tijd nodig heeft dan meer tijd.