Geeft het IEP LVS een pré-advies of schooladvies?

Het IEP LVS doet een voorstel voor een pré-advies in groep 7 en een schooladvies in groep 8 op basis van de basistoetsen taal en rekenen. Om het pré-advies of schooladvies te verfijnen is het belangrijk om ook de overige hoofd-hart-handen-vaardigheden mee te nemen. Denk hierbij aan de uitslagen op de overige toetsen en instrumenten in het LVS (woordenschat, schrijven, leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatief vermogen, IEP Eindtoets Engels), maar ook aan de resultaten uit andere instrumenten, zoals het leerlingvolgsysteem, en je observaties van de leerling in de klas.