Hoe worden de resultaten van het IEP LVS weergegeven?

De resultaten op de toetsen uit het IEP LVS worden weergeven in een resultatenoverzicht. Bij elke toets wordt zowel de uitslag op de toets in zijn geheel als een detailoverzicht gegeven. Bij toetsresultaten interpreteren worden de resultaten per toets toegelicht aan de hand van een voorbeeld uit het resultatenoverzicht. Hier lees je ook meer over hoe je de resultaten per toets kunt interpreteren.