Hoe ziet het IEP LVS eruit?

Het IEP LVS werkt volgens het hoofd-hart-handenprincipe en brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) van leerlingen in kaart, maar ook de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen (hart-handen). Gezamenlijk vormen deze onderdelen een compleet beeld van de leerling dat dient als ondersteuning en onderbouwing bij het opstellen van een schooladvies. Bekijk het filmpje over het LVS en lees meer over het hoofd-hart-handenprincipe bij over het IEP LVS.

Voor de leerkracht biedt het LVS een gebruiksvriendelijk dashboard waarin de resultaten en het overzicht op elk moment kunnen worden bekeken. Het schooladvies uit het LVS wordt gegeven door middel van een heldere en duidelijke rapportage. Neem hier een kijkje in het LVS.