Inhoud IEP Eindtoets Engels

De IEP Eindtoets Engels is ontwikkeld in opdracht van Nuffic, expertisecentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. De IEP Eindtoets Engels meet de niveaus A1, A2 en B1 van het Europees Referentiekader (ERK) voor de vaardigheden lezen, luisteren en woordenschat. Bij de Eindtoets Engels maken niet alle leerlingen dezelfde opgaven. De toets is semi-adaptief: de score die leerlingen behalen op de onderdelen bepaalt op welk niveau zij het volgende onderdeel maken. De Eindtoets Engels bestaat uit twee deeltoetsen: de eerste deeltoets bestaat uit woordenschat- en luisteropgaven en de tweede deeltoets bestaat uit lees- en luisteropgaven. Het advies is om de twee toetsdelen te laten maken binnen een periode van twee weken. Aangezien de resultaten uit beide toetsen tot één niveaubepaling leiden, mag er geen sprake zijn van een leereffect tussen de toetsafnames in.

Deeltoets 1 - Engels woordenschat en luisteren

Deeltoets 1 bestaat uit twee onderdelen: woordenschat (onderdeel A) en luisteren (onderdeel B). Elke leerling start met onderdeel A, waarin de woordenschat op de niveaus A1, A2 en B1 wordt gemeten. De score die de leerling behaalt op onderdeel A bepaalt op welk niveau hij onderdeel B maakt. Onderdeel B is een kort onderdeel begrijpend luisteren dat de leerling op twee niveaus maakt. Afhankelijk van de score op onderdeel A maakt de leerling onderdeel B op twee niveaus: A1 en A2 óf A2 en B1.

1A - Woordenschat (A1, A2 en B1)

A1

A2

B1

Woordsoort

Zelfstandig naamwoord

+

+

+

Werkwoord

+

+

+

Bijvoeglijk naamwoord en bijwoord

+

+

+

Itemtype

Synoniemen

+

+

+

Mix & match

+

+

+

Plaatjes bij woord

+

+

+

Woorden bij plaatje

+

+

+

Categoriseren

+

+

+

Totaal aantal items

15

15

15

         45


1B - Luisteren (A1-A2 of A2-B1)

 A1-A2

 A2-B1

A1

A2

A2

B1

Tekstsoort

Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan

-

+

+

+

Luisteren al lid van een live publiek

-

-

-

+

Luisteren naar aankondigingen en instructies

+

+

+

+

Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames

-

+

+

-

Itemtype

Begrijpen

+

+

+

+

Interpreteren

-

+

+

+

Beoordelen

-

-

-

-

Totaal aantal items

6

6

6

6

     12

     12


Deeltoets 2 - Engels lezen en luisteren

Na deeltoets 1 maakt de leerling deeltoets 2. Deeltoets 2 is één geheel dat bestaat uit lees- en luisteropgaven. De totaalscore die de leerling behaalt op deeltoets 1 bepaalt op welk niveau(s) hij deeltoets 2 maakt: A1, A1 en A2, A2, A2 en B1 of B1.

2 - Lezen en luisteren (A1, A1-A2, A2, A2-B1 of B1)


A1


A1-A2


A2


A2-B1


B1


A1


A2


A2


B1


Lezen


Tekstsoort


Correspondentie lezen


+


-


-


+


-


+


+


Oriënterend lezen


+


+


+


+


+


+


+


Lezen om informatie op te doen


+


+


+


+


+


-


+


Instructies lezen


+


+


-


-


-


-


-


Itemtype


Begrijpen


+


+


+


+


+


+


+


Interpreteren


-


-


-


+


-


+


+


Beoordelen


+


+


+


+


+


+


+


Aantal items lezen


12


6


6


12


6


6


12


12


12


Luisteren


Tekstsoort


Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan


-


-


+


+


+


+


+


Luisteren als lid van een live publiek


-


-


-


-


-


-


+


Luisteren naar aankondigingen en instructies


+


+


+


+


+


-


+


Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames


-


-


-


+


-


+


+


Itemtype


Begrijpen


+


+


+


+


+


+


+


Interpreteren


-


-


+


+


+


+


+


Beoordelen


+


-


+


+


+


+


+


Aantal items luisteren


12


6


6


12


6


6


12


12


12


Totaal aantal items


24


12


12


24


12


12


24


24


24