Inhoud instrument creatief vermogen

Het instrument creatief vermogen is ontwikkeld door TNO (Stubbé, Jetten, Paradies & Veldhuis, 2015) en meet de zeven aspecten nieuwsgierig, vindingrijk, anders durven zijn, volhardend, interacterend met anderen, outputgericht en trots op je werk. In de tabel hieronder zijn de definities van deze zeven aspecten opgenomen.

Groep 6, 7 en 8

Aspect

Definitie

Nieuwsgierig

Jezelf afvragen hoe iets zit en of dingen wel zijn zoals ze lijken.

Vindingrijk

Verschillende oplossingen bedenken, spelen met mogelijkheden en je intuïtie gebruiken.

Anders durven zijn

Langer een pad verkennen, ook als anderen dat niet zo’n goed idee vinden.

Volhardend

Doorzetten als het moeilijk wordt, maar ook om kunnen gaan met onzekerheid.

Interacterend met anderen

Feedback vragen en geven, op idee, halfproduct en eindproduct.

Outputgericht

Met aandacht voor het resultaat, kritisch reflecterend op proces en product.

Trots op je werk

Weten wat je bedoelt met je werk en dat kunnen uitleggen.

Totaal aantal items

44 (+ 12 items voor sociaal wenselijkheid)


In het instrument creatief vermogen zijn daarnaast items opgenomen over de mate van steun die de leerling vanuit de schoolomgeving ervaart. Deze items meten de drie aspecten richting, ruimte en ruggesteun. In de tabel hieronder zijn de definities van deze drie aspecten opgenomen.

Schaal

Definitie

Richting

De leerkracht legt uit hoe creatief te werken.

Ruimte

De leerkracht geeft mogelijkheden om creatief te werken.

Ruggesteun

De leerkracht geeft erkenning en waardering.

Totaal aantal items

19