Inhoud instrument leeraanpak

Het instrument leeraanpak meet de vier aspecten doorzettingsvermogen, plannen, organiserend vermogen en prestatiemotivatie. In de tabellen hieronder zijn de definities van deze vier aspecten opgenomen.

Groep 6

Aspect

Definitie

Doorzettingsvermogen

De mate waarin leerlingen gedisciplineerd zijn, uithoudingsvermogen hebben en de mogelijkheid zien om door te gaan met de taken, ondanks afleidingen of verminderde motivatie.

Plannen

De mate waarin leerlingen hun werk voorbereiden, een tijdsplanning kunnen gebruiken en prioriteiten stellen.

Organiserend vermogen

De mate waarin leerlingen georganiseerd zijn, precies, ordelijk en systematisch te werk gaan en de mate waarin leerlingen houden van regels en zekerheid.

Prestatiemotivatie

De mate waarin leerlingen gemotiveerd zijn, hoge niveaus of doelen nastreven en de mate waarin leerlingen gaan voor het hoogst mogelijke resultaat.

Totaal aantal items

40 (+ 12 items voor sociaal wenselijkheid)

Groep 7 en 8

Aspect

Definitie

Doorzettingsvermogen

De mate waarin leerlingen gedisciplineerd zijn, uithoudingsvermogen hebben en de mogelijkheid zien om door te gaan met de taken, ondanks afleidingen of verminderde motivatie.

Plannen

De mate waarin leerlingen hun werk voorbereiden, een (realistische) tijdsplanning maken en prioriteiten stellen.

Organiserend vermogen

De mate waarin leerlingen georganiseerd zijn, precies, ordelijk en systematisch te werk gaan en de mate waarin leerlingen houden van regels en zekerheid.

Prestatiemotivatie

De mate waarin leerlingen gemotiveerd zijn, hoge niveaus of doelen nastreven en de mate waarin leerlingen gaan voor het hoogst mogelijke resultaat.

Totaal aantal items

43 (+ 12 items voor sociaal wenselijkheid)