Inhoud instrument sociaal-emotionele ontwikkeling

Het instrument sociaal-emotionele ontwikkeling  meet de vijf aspecten zelfmanagement, sociale vaardigheden, uiting van gevoelens, beheersing van gevoelens en empathisch vermogen. In de tabel hieronder zijn de definities van deze aspecten opgenomen.

Groep 6, 7 en 8

Aspect

Definitie

Zelfmanagement

De mate waarin leerlingen zichzelf kennen, vertrouwen hebben in zichzelf en bewust en doelgericht handelen.

Sociale vaardigheden

De manier waarop leerlingen samenwerken, omgaan met vriendschappen, omgaan met conflicten en de mate waarin ze sociaal weerbaar zijn.

Uiting van gevoelens

De mate waarin leerlingen blijdschap, angst, verdriet en boosheid laten zien.   

Beheersing van
gevoelens

De manier waarop leerlingen omgaan met hun emoties en impulsen.

Empathisch vermogenDe mate waarin leerlingen zich kunnen inleven in anderen en betrokken zijn bij anderen en de manier waarop leerlingen reageren op blijdschap en tegenslagen bij anderen.

Totaal aantal items

62 items (+ 12 items voor sociaal wenselijkheid)


Binnen het instrument zijn 12 vragen opgenomen die de mate van sociaal wenselijk antwoordgedrag meten. Heeft de leerling een score van 58% of meer gehaald? Dan is er een aanzienlijke kans dat de leerling sociaal wenselijke antwoorden gegeven heeft. Houd hier rekening mee bij het interpreteren van de resultaten.