Inhoud instrumenten hart-handen

In het IEP LVS zijn drie hart-handen-instrumenten opgenomen. Deze instrumenten kunnen in groep 7 en groep 8 gemaakt worden. Inhoudelijk zijn de toetsen hetzelfde, zodat een vergelijking van de resultaten mogelijk is.

In de drie hart-handen instrumenten zijn 12 items extra opgenomen die de mate van sociaal wenselijk antwoordgedrag meten. Bij een hoge score op het aspect sociaal wenselijkheid moeten de resultaten op de andere aspecten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De kans is dan namelijk groot dat de leerling bij de andere items ook sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven, waardoor de uitslag op de aspecten niet geheel overeenkomt met de werkelijkheid.