Inhoud toets woordenschat

Voor woordenschat is er een toets beschikbaar voor groep 7 en een toets voor groep 8. In deze toetsen worden verschillende vraagtypes gebruikt, waarbij de leerlingen hun woordenschat op verschillende manieren moeten inzetten. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de vraagtypes die in beide toetsen woordenschat voorkomen.

Groep 7 en 8


Vraagtype

Groep 7

  Groep 8

1.    Betekenis

+

  +

2.    Cloze

+

  +

3.    Context

+

  +

Totaal

60

  60