Inhoud toetsen lezen en taalverzorging

Voor lezen en taalverzorging zijn er aparte toetsen voor groep 6, 7 en groep 8. De vaardigheden lezen en taalverzorging worden altijd gecombineerd getoetst, waarbij eerst het onderdeel lezen aan bod komt en vervolgens het onderdeel taalverzorging. Bij het onderdeel taalverzorging worden niet alleen gesloten vragen gesteld, maar ook open vragen. Beide toetsonderdelen zijn gebaseerd op de inhoud van het Referentiekader taal. Voor groep 6 zijn er twee toetsen lezen en taalverzorging beschikbaar, voor groep 7 is er één toets beschikbaar en voor groep 8 zijn er drie toetsen beschikbaar.

Groep 6

De toetsen Lezen en taalverzorging voor groep 6 meten de referentieniveaus 1F en 2F uit het Referentiekader taal. Daarnaast meten de toetsen ook een niveau dat eenvoudiger is dan 1F. Op basis hiervan kan gekeken worden in hoeverre een leerling op weg is naar 1F. Leerlingen maken eerst de basistoets Lezen en taalverzorging <1F-1F. Behaalt een leerling niveau 1F en scoort de leerling hoog op deze toets, dan kun je daarna bij deze leerling nog de toets Lezen en taalverzorging 2F afnemen.

Lezen en taalverzorging <1F-1F

De toets Lezen en taalverzorging <1F-1F bestaat uit twee deeltoetsen. In totaal zitten er ongeveer 15 teksten in de deeltoetsen, waarbij de tekstsoort zakelijk (informatief, instructief of betogend) of fictioneel is. In elke deeltoets komen alle vier de tekstsoorten voor. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de inhoud van de toets Lezen en taalverzorging <1F-1F.

Lezen en taalverzorging
<1F-1F

          <1F

          1F

Lezen

Techniek en woordenschat

            +

            +

Begrijpen

            +

            +

Interpreteren

            +

            +

Evalueren

            -

            +

Samenvatten

            -

            -

Opzoeken

            +

            +

Totaal Lezen

           20

           20

Taalverzorging

Categorieën van spellingsregels

            +

            +

Lettergreepgrenzen

            +

             +

Woordgrenzen

            -

             -

Morfologische spelling

            +

            +

Werkwoordspelling

            -

            +

Overige regels

            -

             -

Leestekens

            +

             +

Totaal Taalverzorging

            20

          20

Totaal

            40

          40

Lezen en taalverzorging <2F

De toets Lezen en taalverzorging 2F bevat 6 teksten, waarbij de tekstsoort zakelijk (informatief, instructief of betogend) of fictioneel is. In de toets komt elke tekstsoort voor. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de inhoud van de toets Lezen en taalverzorging 2F.

Lezen en taalverzorging 2F

          2F

Lezen

Techniek en woordenschat

            +

Begrijpen

            +

Interpreteren

            +

Evalueren

            +

Samenvatten

            +

Opzoeken

            +

Totaal Lezen

           20

Taalverzorging

Categorieën van spellingsregels

            -

Lettergreepgrenzen

            -

Woordgrenzen

            -

Morfologische spelling

            +

Werkwoordspelling

            +

Overige regels

            +

Leestekens

            +

Totaal Taalverzorging

            20

Totaal

            40


Groep 7

De toets Lezen en taalverzorging voor groep 7 meet de referentieniveaus 1F en 2F uit het Referentiekader taal en rekenen. Naast deze twee niveaus bevat de toets ook een aantal vragen dat eenvoudiger is dan 1F. Op basis hiervan kan met deze toets ook gekeken worden in hoeverre een leerling op weg is naar 1F.

Lezen en taalverzorging <1F-1F-2F

De toets Lezen en taalverzorging <1F-1F-2F bestaat uit twee deeltoetsen. In totaal zijn er ongeveer 15 teksten opgenomen in de deeltoetsen, waarbij de tekstsoort zakelijk (informatief, instructief of betogend) of fictioneel is. In elke toets komen alle vier de tekstsoorten voor. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de inhoud van de toets Lezen en taalverzorging <1F-1F-2F.

Lezen en taalverzorging
<1F-1F-2F

        <1F

           1F

          2F

Lezen

Techniek en woordenschat

            +

            +

           +

Begrijpen

            +

            +

           +

Interpreteren

            +

            +

           +

Evalueren

            -

            +

           +

Samenvatten

            -

            -

           +

Opzoeken

            -

            +

           +

Totaal Lezen

           10

           15

          15

Taalverzorging

Categorieën van spellingsregels

            +

            +

           -

Lettergreepgrenzen

            +

             -

           -

Woordgrenzen

            -

             -

           -

Morfologische spelling

            +

            +

           +

Werkwoordspelling

            -

            +

           +

Overige regels

            -

             -

           +

Leestekens

            +

             +

           +

Totaal Taalverzorging

            10

          15

          15

Totaal

            20

          30

          30


Groep 8

De toetsen Lezen en taalverzorging voor groep 8 meten de referentieniveaus 1F, 2F en 3F uit het Referentiekader taal en rekenen. Alle leerlingen maken eerst de basistoets Lezen en taalverzorging 1F-2F. Scoort een leerling laag op deze toets, dan kun je daarna bij deze leerling nog de toets Lezen en taalverzorging <1F laten maken. Scoort een leerling hoog op de basistoets, dan kun je overwegen om de toets Lezen en taalverzorging 3F te laten maken.

Lezen en taalverzorging 1F-2F

De toets Lezen en taalverzorging 1F-2F bestaat uit twee deeltoetsen. In totaal zitten er ongeveer 15 teksten de deeltoetsen, waarbij de tekstsoort zakelijk (informatief, instructief of betogend) of fictioneel is. In elke deeltoets komen alle vier de tekstsoorten voor. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de inhoud van de toets Lezen en taalverzorging 1F-2F.

Lezen en taalverzorging 1F-2F

           1F

           2F

Lezen

Techniek en woordenschat

            +

            +

Begrijpen

            +

            +

Interpreteren

            +

            +

Evalueren

            +

            +

Samenvatten

            -

            +

Opzoeken

            +

            +

Totaal Lezen

          20

          20

Taalverzorging

Categorieën van spellingsregels

           +

            -

Lettergreepgrenzen

           +

            -

Woordgrenzen

           -

            -

Morfologische spelling

           +

            +

Werkwoordspelling

           +

            +

Overige regels

           -

            +

Leestekens

           +

            +

Totaal Taalverzorging

          25

          25

Totaal

          45

          45

Lezen en taalverzorging <1F

De toets Lezen en taalverzorging <1F bevat 9 teksten, waarbij de tekstsoort zakelijk (informatief, instructief of betogend) of fictioneel is. In de toets komt elke tekstsoort voor. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de inhoud van de toets Lezen en taalverzorging <1F.

Lezen en taalverzorging <1F

           <1F

Lezen

Techniek en woordenschat

            +

Begrijpen

            +

Interpreteren

            +

Evalueren

            +

Samenvatten

             -

Opzoeken

            +

Totaal Lezen

            20

Taalverzorging

Categorieën van spellingsregels

             +

Lettergreepgrenzen

             +

Woordgrenzen

             -

Morfologische spelling

            +

Werkwoordspelling

             -

Overige regels

             -

Leestekens

            +

Totaal Taalverzorging

            25

Totaal

            45

Lezen en taalverzorging 3F

De toets Lezen en taalverzorging 3F bevat 4 teksten, waarbij de tekstsoort zakelijk (informatief, instructief of betogend) of fictioneel is. In de toets komt elke tekstsoort voor. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de inhoud van de toets Lezen en taalverzorging 3F.

Lezen en taalverzorging 3F

           3F

Lezen

Techniek en woordenschat

            -

Begrijpen

            +

Interpreteren

            +

Evalueren

            +

Samenvatten

            +

Opzoeken

            +

Totaal Lezen

           20

Taalverzorging

Categorieën van spellingsregels

           -

Lettergreepgrenzen

           -

Woordgrenzen

           +

Morfologische spelling

           -

Werkwoordspelling

           +

Overige regels

           +

Leestekens

           +

Totaal Taalverzorging

          25

Totaal

          45