Inhoud toetsen rekenen

Voor rekenen zijn er aparte toetsen voor groep 6, 7 en groep 8 met daarin zowel gesloten vragen als open vragen. Alle rekentoetsen zijn gebaseerd op de inhoud van het Referentiekader rekenen. Voor groep 6 zijn er twee toetsen Rekenen beschikbaar, voor groep 7 zijn er twee toetsen beschikbaar en voor groep 8 drie toetsen.

Groep 6

De toetsen Rekenen voor groep 6 meten de referentieniveaus 1F en 1S uit het Referentiekader rekenen. De toets Rekenen <1F-1F-1S bevat ook een aantal vragen dat eenvoudiger is dan 1F. Op basis hiervan kan met deze toets ook gekeken worden in hoeverre een leerling op weg is naar 1F. Scoort een leerling hoog op de basistoets, dan kun je overwegen om de toets Rekenen 1S te laten maken.

Rekenen <1F-1F
De toets Rekenen <1F-1F bestaat uit twee deeltoetsen. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de verdeling van de toetsvragen in de toets Rekenen <1F-1F van het LVS, uitgesplitst per domein (getallen (GE), verhoudingen (VH), meten en meetkunde (MM) en verbanden (VB)), referentieniveau en type opgave (contextopgaven en contextloze opgaven).

Rekenen <1F-1F-1S

                                             # opgaven

Domein

Referentieniveau

Contextopgaven

Contextloze opgaven

Totaal

GE

<1F

+

+

6

12
(30%)

1F

+

+

6

VH

<1F

+

+

6

12
(30%)

1F

+

+

6

MM

<1F

+

-

4

8
(20%)

1F

+

-

4

VB

<1F

+

-

4

8
(20%)

1F

+

-

4

Totaal

20 opgaven <1F
 opgaven 1F

32
(80%)

8
(20%)

40
(100%)


Rekenen 1S

Rekenen 1S

                                             # opgaven

Domein

Referentieniveau

Contextopgaven

Contextloze opgaven

Totaal

  GE

1S

+

+

6

  30%

VH

1S

+

+

6

30%

  MM

1S

+

-

4

  20%

  VB

1S

+

-

4

  20%

Totaal

20 opgaven 1S

16
(80%)

4
(20%)

20
(100%)

Groep 7

De toetsen Rekenen voor groep 7 meten de referentieniveaus 1F en 1S of niveau 2F uit het Referentiekader rekenen. De toets Rekenen <1F-1F-1S bevat ook een aantal vragen dat eenvoudiger is dan 1F. Op basis hiervan kan met deze toets ook gekeken worden in hoeverre een leerling op weg is naar 1F. Scoort een leerling hoog op de basistoets, dan kun je overwegen om de toets Rekenen 2F te laten maken.

Rekenen <1F-1F-1S
De toets Rekenen <1F-1F-1S bestaat uit twee deeltoetsen. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de verdeling van de toetsvragen in de toets Rekenen <1F-1F-1S van het LVS, uitgesplitst per domein (getallen (GE), verhoudingen (VH), meten en meetkunde (MM) en verbanden (VB)), referentieniveau en type opgave (contextopgaven en contextloze opgaven).

Rekenen <1F-1F-1S

                                             # opgaven

Domein

Referentieniveau

Contextopgaven

Contextloze opgaven

Totaal

GE

<1F

+

+

3

12
(30%)

1F

+

+

5

1S

+

+

4

VH

<1F

+

+

3

12
(30%)

1F

+

+

4

1S

+

+

5

MM

<1F

+

-

2

8
(20%)

1F

+

-

3

1S

+

-

3

VB

<1F

+

-

2

8
(20%)

1F

+

-

3

1S

+

-

3

Totaal

10 opgaven <1F
15 opgaven 1F
15 opgaven 1S

32
(80%)

8
(20%)

40
(100%)


Rekenen 2F
In de tabel hieronder zie je een overzicht van de verdeling van de toetsvragen in de toets Rekenen 2F van het LVS, uitgesplitst per domein (getallen (GE), verhoudingen (VH), meten en meetkunde (MM) en verbanden (VB)), referentieniveau en type opgave (contextopgaven en contextloze opgaven).

Rekenen 2F

                                             # opgaven

Domein

Referentieniveau

Contextopgaven

Contextloze opgaven

Totaal

  GE

2F

+

+

6

  30%

VH

2F

+

+

6

30%

  MM

2F

+

-

4

  20%

  VB

2F

+

-

4

  20%

Totaal

20 opgaven 2F

16
(80%)

4
(20%)

20
(100%)

Groep 8

De toetsen Rekenen voor groep 8 meten de referentieniveaus 1F en 1S en niveau 2F uit het Referentiekader rekenen. Scoort een leerling laag op de basistoets, dan kun je overwegen om de Rekenen <1F toets te laten maken. Scoort een leerling hoog op de basistoets, dan kun je overwegen om de toets Rekenen 2F te laten maken.

Rekenen 1F-1S-2F
De toets Rekenen 1F-1S-2F bestaat uit twee deeltoetsen. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de verdeling van de toetsvragen in de toets Rekenen 1F-1S-2F van het LVS, uitgesplitst per domein (getallen (GE), verhoudingen (VH), meten en meetkunde (MM) en verbanden (VB)), referentieniveau en type opgave (contextopgaven en contextloze opgaven). Scoort een leerling hoog op de basistoets, dan kun je overwegen om de toets Rekenen 3F af te nemen.

Rekenen 1F-1S-2F

                                             # opgaven

Domein

Referentieniveau

Contextopgaven

Contextloze opgaven

Totaal

GE

1F

+

+

5

12
(30%)

1S

+

+

3

2F

+

+

4

VH

1F

+

+

4

12
(30%)

1S

+

+

3

2F

+

+

5

MM

1F

+

-

3

8
(20%)

1S

+

-

2

2F

+

-

3

VB

1F

+

-

3

8
(20%)

1S

+

-

2

2F

+

-

3

Totaal

15 opgaven 1F
10 opgaven 1S
15 opgaven 2F

32
(80%)

8
(20%)

40
(100%)


Rekenen <1F
In de tabel hieronder zie je een overzicht van de verdeling van de toetsvragen in de toets Rekenen <1F van het LVS, uitgesplitst per domein (getallen (GE), verhoudingen (VH), meten en meetkunde (MM) en verbanden (VB)), referentieniveaus en type opgaven (contextopgaven en contextloze opgaven) in de toets Rekenen <1F van het LVS.

Rekenen 3F
In de tabel hieronder zie je een overzicht van de verdeling van de toetsvragen in de toets Rekenen 3F van het LVS, uitgesplitst per domein (getallen (GE), verhoudingen (VH), meten en meetkunde (MM) en verbanden (VB)), referentieniveaus en type opgaven (contextopgaven en contextloze opgaven) in de toets Rekenen 3F van het LVS.

Rekenen 3F

                                         # opgaven

Domein

Referentieniveau

Contextopgaven

Contextloze opgaven

Totaal

GE

3F

+

-

5

VH

3F

+

-

5

MM

3F

+

-

5

VB

3F

+

-

5

Totaal

20 opgaven 3F

20
(100%)

0
(0%)

20
(100%)