Inhoud toetsen schrijven

In het IEP LVS zijn twee schrijftoetsen opgenomen: Schrijven 1F en Schrijven 2F. Deze toetsen kunnen alleen gemaakt worden in groep 8. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de taken in deze twee toetsen.

Groep 8


Taak

Schrijven 1F

Schrijven 2F

1.    Correspondentie

+

+

2.    Formulieren invullen, berichten, advertenties en   aantekeningen

+

+

3.    Verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen

+

+

Totaal

4

4