Is er informatie over het IEP LVS voor ouders beschikbaar?

Download de ouderbrief over het IEP LVS voor ouders. Vul de brief aan en verstuur deze aan de ouders.

Wil je ouders informeren over het LVS tijdens bijvoorbeeld een voorlichtingsavond? Dan kun je een presentatie bij ons opvragen. Stuur dan een mail naar iep@bureau-ice.nl.