Kan ik de resultaten in mijn leerlingadministratiesysteem (LAS) invoeren?

In het IEP LVS kun je toetsresultaten eenvoudig exporteren als pdf- of Excelbestand. Dit kan zowel op groepsniveau als op leerlingniveau. Vervolgens kun je de bestanden handmatig overzetten in het leerlingadministratiesysteem.