Ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie

De IEP LVS biedt leerlingen met dyslexie of dyscalculie de mogelijkheid tot extra ondersteuning. Er is geen tijdslimiet aan de toetsen in het LVS verbonden. Zo kun je leerlingen met dyslexie of dyscalculie gemakkelijk extra tijd geven voor het maken van de toetsen. Leerlingen met dyslexie hebben bij alle toetsen recht op extra tijd. Leerlingen met dyscalculie hebben bij de rekentoetsen recht op extra tijd. In de overzichtstabel van de beschikbare toetsen in het LVS is per toets de geschatte afnametijd opgenomen. Wij raden aan om leerlingen met dyslexie of dyscalculie 25% meer tijd te geven dan reguliere leerlingen. 

In de overzichtstabel is ook aangegeven welke hulpmiddelen per toets zijn toegestaan en bij welke toetsen audio-ondersteuning beschikbaar is. Je mag leerlingen met dyslexie of dyscalculie altijd gebruik laten maken van kladpapier. Leerlingen met dyscalculie mogen niet gebruikmaken van een rekenmachine bij de rekentoetsen. Bij de toetsen met audio-ondersteuning kunnen de teksten en vragen in de toets ook worden voorgelezen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de instrumenten leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Daarnaast is het belangrijk dat je leerlingen de toets laat maken op een rustige werkplek.