Pré-advies of schooladvies opstellen

In groep 7 wordt een pré-advies gegeven en in groep 8 een definitief schooladvies. Bij het pré-advies of het schooladvies draait het niet om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau. Een goed pré-advies en schooladvies is een bij de leerling passend advies, waarin alle talenten van een leerling zijn meegenomen. Het is een advies om trots op te zijn. Het IEP LVS doet een voorstel voor een pré-advies of een schooladvies op basis van de basistoetsen taal (Lezen en Taalverzorging) en rekenen voor zowel groep 7 als groep 8. Om het pré-advies of schooladvies te verfijnen is het belangrijk om ook de overige hoofd-hart-handen-vaardigheden mee te nemen. Denk hierbij aan de uitslagen op de overige toetsen in het LVS (Woordenschat, Schrijven, Leeraanpak, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Creatief vermogen, Eindtoets Engels), maar ook aan de resultaten uit andere instrumenten, zoals het leerlingvolgsysteem, en je observaties van de leerling in de klas.

In het LVS kun je het pré-advies of het schooladvies per leerling invullen en toelichten op de talentenkaart. Er is voldoende ruimte om op een persoonlijke en overzichtelijke manier het gegeven schooladvies te onderbouwen vanuit hoofd, hart en handen. Zo kun je het schooladvies goed uitleggen aan de leerling en zijn ouders.