Problemen tijdens de afname

Heb je problemen met het internet tijdens de afname, is de weergave van de toets niet goed of heeft een leerling de verkeerde toets gestart? Probeer dit dan eerst op te lossen zoals hieronder staat beschreven. Lukt het niet om de problemen op te lossen of heb je andere problemen tijdens de afname, neem dan contact op met de helpdesk via 0345-656685.

Problemen met internet

Heb je problemen met internet tijdens de afname van een toets? Sluit het IEP LVS dan af. De toetsresultaten gaan niet verloren. De leerling kan opnieuw inloggen en de toets hervatten.

Weergave toets niet goed

Wordt de toets niet goed weergeven? Start dan een andere computer op of probeer een andere browser. Werk bijvoorbeeld in Google Chrome in plaats van Internet Explorer. Wordt de toets nog steeds niet goed weergegeven? Controleer dan of de computer voldoet aan de systeemeisen.

Verkeerde toets gestart

Als een leerling de verkeerde toets heeft gestart, moet de leerling de toets stoppen door naar de laatste opgave te gaan en te klikken op ‘Stop toets’. Let op: de toets kan daarna niet opnieuw gestart worden. Iedere toets kan maar één keer worden gemaakt.