Resultaten creatief vermogen interpreteren

Bij het instrument creatief vermogen krijgt de leerling uitslag op de zeven aspecten nieuwsgierig, vindingrijk, anders durven zijn, volhardend, interacterend met anderen, outputgericht en trots op je werk. Daarnaast krijgt de leerling een uitslag op de drie aspecten richting, ruimte en ruggesteun. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages. De uitslag van het instrument creatief vermogen wordt niet meegenomen in de berekening van het schooladvies in het IEP LVS. Wel kun je de uitslag meenemen in je overweging voor het uiteindelijke schooladvies voor de leerling. Kijk voor meer informatie over het instrument creatief vermogen bij inhoud instrument creatief vermogen.

Hieronder zie je een voorbeelduitslag van het instrument creatief vermogen. Je ziet dat de leerling relatief hoog scoort op de aspecten anders durven zijn (81%), volhardend (74%) en interacterend met anderen (80%) en wat lager op outputgericht (66%), trots op je werk (60%),nieuwsgierig (66%) en vindingrijk (55%). Dit geeft informatie over hoe de leerling is. Wat zijn sterke kanten van de leerling en waar kan de leerling zich nog verder in ontwikkelen? Wil je weten welke interventies je kan doen om de leerling verder te laten groeien? Vergelijk de uitslag van de leerling dan met de prototypische profielen creatief vermogen die door TNO zijn opgesteld.
In het resultatenoverzicht zie je ook dat de leerling relatief laag scoort op sociaal wenselijkheid (25%). De kans op sociaal wenselijk antwoordgedrag is dus klein. Dit betekent dat je de resultaten op de zeven aspecten niet met voorzichtigheid hoeft te interpreteren.

In het resultatenoverzicht zie je ten slotte een uitslag op de drie indicatoren richting, ruimte en ruggesteun. Dit geeft een beeld van hoe de leerling deze aspecten ervaart op school. Om zijn creatief vermogen te laten zien, moet de leerling voldoende begeleid worden en hulp krijgen, maar ook voldoende ruimte krijgen om zijn creativiteit te kunnen tonen. Je ziet dat de leerling veel richting (76%) en ruimte (79%) ervaart, maar iets minder ruggesteun (67%). Dit geeft je als leerkracht informatie om de leerling beter te begeleiden. Mogelijk kan deze leerling zijn creatief vermogen verder ontwikkelen als je de leerling meer erkenning en waardering geeft.