Resultaten IEP Eindtoets Engels interpreteren

Als je de IEP Eindtoets Engels afneemt, wordt deze ook in het resultatenoverzicht opgenomen. Op basis van de automatische beoordeling van de items uit de twee semi-adaptieve toetsdelen van de Eindtoets Engels, wordt de uitslag automatisch berekend. Deze uitslag geeft aan welk ERK-niveau Engels de leerling beheerst: op weg naar A1, A1, A2 of B1. Daarnaast wordt voor de onderdelen woordenschat, luisteren en lezen het percentage goed beantwoorde vragen weergegeven. De uitslag van de Eindtoets Engels wordt niet meegenomen in de berekening van het schooladvies in het IEP LVS. Wel kun je de uitslag meenemen in je overweging voor het uiteindelijke schooladvies voor de leerling. Ga voor meer informatie over de Eindtoets Engels naar inhoud IEP Eindtoets Engels.

Hieronder zie je een voorbeelduitslag van de Eindtoets Engels. De leerling in dit voorbeeld heeft het niveau A2 behaald.

Om meer inzicht te krijgen in de luister-, lees- en woordenschatvaardigheden van de leerling, zijn de detailscores voor deze onderdelen in het resultatenoverzicht weergegeven, uitgesplitst per deeltoets (deeltoets 1 - Engels woordenschat en luisteren en deeltoets 2 - Engels lezen en luisteren).

Deeltoets 1 - Engels woordenschat en luisteren

In deel 1 van de Eindtoets Engels krijgen alle leerlingen het onderdeel woordenschat op drie niveaus aangeboden: A1, A2 en B1. In het detailoverzicht zie je dat de leerling in het voorbeeld voor het onderdeel woordenschat een score van 93% heeft behaald voor de A1-items en een score van 73% op de items van A2 en B1. Naar aanleiding van de behaalde scores voor woordenschat zet de toetsroute automatisch de items met het best passende niveau voor luisteren klaar (A1-A2; A2-B1). Je ziet in het detailoverzicht dat de leerling op basis van de score voor het onderdeel woordenschat, het onderdeel luisteren aangeboden heeft gekregen op de niveaus A2 en B1. De leerling heeft alle vragen op het niveau A2 goed beantwoord (100%) en scoort wat lager op het niveau B1 (66%).

Deeltoets 2 - Engels lezen en luisteren

Naar aanleiding van de totaalscores behaald in deeltoets 1 zet de toetsroute automatisch de tweede deeltoets (lezen en luisteren) klaar met het best passende niveau (A1; A1-A2; A2; A2-B1; B1). Op basis van de uitslag van deel 1 van de Eindtoets Engels heeft deze leerling in deel 2 lezen en luisteren op B1-niveau aangeboden gekregen. In het detailoverzicht zie je een score van 66% voor lezen en 75% voor luisteren op B1 niveau. De leerling lijkt dus vaardiger te zijn op het gebied van Engels luisteren dan op het gebied van Engels lezen.