Resultaten leeraanpak interpreteren

Bij het instrument leeraanpak krijgt de leerling een uitslag op de vier aspecten prestatiemotivatie, doorzettingsvermogen, plannen en organiserend vermogen. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages. De uitslag van het instrument leeraanpak wordt niet meegenomen in de berekening van het schooladvies in het IEP LVS. Wel kun je de uitslag meenemen in je overweging voor het uiteindelijke schooladvies voor de leerling. Kijk voor meer informatie over het instrument leeraanpak bij inhoud instrument Leeraanpak.

Hieronder zie je een voorbeelduitslag van het instrument leeraanpak. Je ziet dat de leerling in dit voorbeeld hoog scoort op doorzettingsvermogen (88%). De leerling scoort ook relatief hoog op organiserend vermogen (78%) en prestatiemotivatie (73%), maar scoort wat lager op plannen (54%). Dit betekent dat de leerling gedisciplineerd is en de mogelijkheid ziet om door te gaan met taken, ondanks afleidingen of verminderde motivatie. Zie je dit ook terug in de klas?

In het resultatenoverzicht zie je ten slotte dat de leerling relatief laag scoort op sociaal wenselijkheid (8%). De kans op sociaal wenselijk antwoordgedrag is dus klein. Dit betekent dat je de resultaten op de vier aspecten niet met voorzichtigheid hoeft te interpreteren.