Resultaten lezen en taalverzorging interpreteren

Op basis van de automatische beoordeling van de items in de toetsen Lezen en taalverzorging wordt een ruwe score per toets vastgesteld. Op basis van deze ruwe score wordt vervolgens bepaald of de leerling referentieniveau 1F en/of 2F heeft behaald. Wanneer een leerling de toets voor groep 7 heeft gemaakt en niveau 1F nog niet heeft behaald, wordt bepaald in hoeverre de leerling op weg is naar 1F op basis van de <1F-vragen. Naast deze uitslag op referentieniveau wordt ook de absolute totaalscore weergeven en een absolute en percentuele score per aspect.

Groep 6

Het resultaat op de toets Lezen en taalverzorging <1F-1F deel 1 en 2 wordt meegenomen in de leerlingrapportage. Het resultaat op de toets Lezen en taalverzorging 2F wordt alleen meegenomen wanneer een leerling deze toets heeft gemaakt (optioneel).

Groep 7

Het resultaat op de toets Lezen en taalverzorging <1F-1F-2F deel 1 en 2 wordt meegenomen in de leerlingrapportage en daarnaast in de de berekening van het pré-advies.

Groep 8

De resultaten op de basistoets (Lezen en taalverzorging 1F-2F deel 1 en 2) en de toets Lezen en Taalverzorging 3F worden meegenomen de leerlingrapportage en daarnaast in de de berekening van het schooladvies. Het toetsresultaat voor de toets Lezen en taalverzorging <1F kun je als leerkracht meenemen in je overweging voor het uiteindelijke schooladvies voor de leerling. Kijk voor meer informatie over de toetsen Lezen en taalverzorging bij inhoud toetsen Lezen en taalverzorging.

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeelduitslag voor de basistoets Lezen en taalverzorging 1F-2F voor groep 8. De leerling in dit voorbeeld heeft net het niveau 2F gehaald voor (begrijpend) lezen. Dit betekent dat hij de doelen van 1F én 2F beheerst. Voor taalverzorging heeft de leerling niveau 1F behaald. Dit betekent dat hij de doelen van 1F beheerst, maar de doelen van 2F nog niet. Met deze toets kan niet vastgesteld worden of de leerling 3F beheerst, daarvoor zou de toets Lezen en taalverzorging 3F moeten worden afgenomen. Omdat de leerling voor lezen net 2F heeft behaald en voor taalverzorging 1F, lijkt het niet zinvol om de 3F toets af te nemen.

Om meer inzicht te krijgen in de sterke punten en de groeipunten van een leerling, zijn de detailscores voor lezen en taalverzorging in het resultatenoverzicht weergegeven. Onderstaande detailscores laten zien dat de leerling bij bijvoorbeeld taalverzorging op werkwoordspelling en niet-werkwoordspelling laag heeft gescoord. In het referentiekader staat beschreven wat een leerling moet kunnen bij werkwoordspelling en niet-werkwoordspelling op niveau 1F. Zo kun je met een leerling bespreken waarin hij nog kan groeien.