Resultaten per toets bekijken

Wil je resultaten van een leerling voor een specifieke toets bekijken? Volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1

Om de resultaten van de leerlingen te bekijken, klik je rechtsboven op ‘Menu’. Klik vervolgens op ‘Mijn groep’. Daarna verschijnt je groepsoverzicht. Een ingekleurd bolletje betekent dat een leerling de toets heeft gemaakt. Een grijs bolletje betekent dat een toets is ingepland. Een wit bolletje betekent dat de toets nog niet is ingepland.

Stap 2

Klik op een ingekleurd bolletje om het resultaat van de toets te zien. Voor de basistoetsen van taal en rekenen en de IEP Eindtoets Engels geldt dat het resultaat van de toets pas zichtbaar wordt wanneer beide deeltoetsen gemaakt zijn. 

Toetsen (opnieuw) inplannen
Is de toets nog niet ingepland (wit bolletje)? Je kan de toets dan indien gewenst meteen inplannen door op ‘Inplannen’ te klikken. 

Een uitroepteken geeft aan dat een leerling een toets die was ingepland, niet heeft gemaakt. De toets kan opnieuw klaargezet worden voor de leerling door op ‘Opnieuw plannen’ te klikken.