Resultaten rekenen interpreteren

In het resultatenoverzicht zijn na de toetsresultaten voor taal de toetsresultaten voor rekenen opgenomen. Op basis van de automatische beoordeling van de items in de rekentoetsen, wordt een ruwe score per toets vastgesteld. Op basis van deze ruwe score wordt vervolgens in groep 6 bepaald of de leerling op weg is naar referentieniveau 1F of 1F heeft behaald. Wanneer een leerling niveau 1F heeft behaald, kun je met een extra toets bepalen in hoeverre een leerling al op weg is naar 1S.

In groep 7 wordt bepaald in hoeverre een leerling op weg naar 1F, 1F en/of 1S heeft behaald. Wanneer een leerling de toets voor groep 7 heeft gemaakt en niveau 1F nog niet heeft behaald, kun je ook met een extra toets bepalen in hoeverre een leerling al op weg is naar 2F.

In groep 8 wordt gekeken in hoeverre een leerling 1F, 1S en/of 2F heeft behaald. Wanneer een leerling de toets voor groep 8 heeft gemaakt en niveau 1F nog niet heeft behaald, kan ook met een extra toets worden bepaald in hoeverre een leerling al op weg is naar 1F. Wanneer een leerling de toets voor groep 8 heeft gemaakt en niveau 2F heeft behaald, kan ook met een extra toets worden bepaald in hoeverre een leerling op weg is naar 3F. Bij de resultaten van de rekentoetsen wordt naast het referentieniveau ook de absolute en percentuele totaalscore weergegeven en een percentuele score per rekendomein (Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde, Verbanden).

Groep 6

Het resultaat op de basistoets Rekenen <1F-1F deel 1 en 2 wordt meegenomen in de berekening van het resultaat. Wanneer ook de 1S-toets is gemaakt, wordt deze ook meegenomen in deze berekening.

Groep 7

Het resultaat op de basistoets Rekenen <1F-1F-1S deel 1 en 2 wordt meegenomen in de berekening van het voorgesteld pré-advies. Wanneer ook de 2F-toets is gemaakt, wordt deze ook meegenomen in deze berekening.

Groep 8

Het resultaat op de basistoets (Rekenen 1F-1S-2F) wordt meegenomen in de berekening van het schooladvies. De toetsresultaten voor de toets Rekenen <1F en de toets Rekenen 3F kun je als leerkracht meenemen in je overweging voor het uiteindelijke schooladvies voor de leerling. Ga voor meer informatie over de rekentoetsen naar inhoud toetsen rekenen.

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeelduitslag voor de basistoets Rekenen 1F-1S-2F voor groep 8. De leerling in dit voorbeeld heeft het referentieniveau 1F behaald. Dit betekent dat de leerling de doelen die vallen onder 1F beheerst, maar de doelen die vallen onder de niveaus 1S en 2F nog niet beheerst. Met deze toets kan niet vastgesteld worden of de leerling 3F beheerst, daarvoor zou de toets Rekenen 3F moeten worden afgenomen. Aangezien de leerling niveau 1S en 2F niet beheerst is lijkt het niet zinvol om deze toets af te nemen.

Om te zien wat de leerling al goed beheerst en waarin hij nog kan groeien, zijn detailscores in het resultatenoverzicht weergegeven. Het resultaat op de rekentoets wordt uitgesplitst naar de vier rekendomeinen uit het referentiekader: Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden. In het resultatenoverzicht zie je bijvoorbeeld dat deze leerling de doelen die vallen onder het domein Getallen goed beheerst (71% en 80% goed). Kijk je verder naar het domein Verhoudingen dan zie je dat de leerling hier duidelijk meer moeite mee heeft (20% en 14% goed). Zo kun je een leerling beter begeleiden in zijn verdere ontwikkeling.