Resultaten sociaal-emotionele ontwikkeling interpreteren

Bij het instrument sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt de leerling een uitslag op de vijf aspecten zelfmanagement, sociale vaardigheden, uiting van gevoelens, beheersing van gevoelens en empathisch vermogen. Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van percentages. De uitslag van het instrument sociaal-emotionele ontwikkeling wordt niet meegenomen in de berekening van het schooladvies in het IEP LVS. Wel kun je de uitslag meenemen in je overweging voor het uiteindelijke schooladvies voor de leerling. Kijk voor meer informatie over het instrument sociaal-emotionele ontwikkeling bij inhoud instrument sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hieronder zie je een voorbeelduitslag van het instrument sociaal-emotionele ontwikkeling. Je ziet dat de leerling vrij vergelijkbaar scoort op de drie aspecten sociale vaardigheden (69%), uiting van gevoelens (71%) en empathisch vermogen (77%), maar wat lager scoort op zelfmanagement (64%) en beheersing van gevoelens (60%). Zie je dit ook in de klas? Hoe reageert de leerling op tegenspoed of op blijdschap? Is hij betrokken en kan hij zich inleven in anderen? Is dit van invloed op zijn ontwikkeling of heeft hij er zelf weinig last van?

In het resultatenoverzicht zie je ten slotte dat de leerling relatief laag scoort op sociaal wenselijkheid (8%). De kans op sociaal wenselijk antwoordgedrag is dus klein. Dit betekent dat je de resultaten op de vijf aspecten niet met voorzichtigheid hoeft te interpreteren.