Resultaten woordenschat interpreteren

Groep 7 en 8

Na de automatische beoordeling van de items in de toets woordenschat wordt de uitslag direct berekend. Op basis van de sluizen wordt een advies gegeven voor de te volgen leerweg op het voortgezet onderwijs. De leerling kan zo een uitslag krijgen voor vmbo b/k, vmbo k/tl, vmbo tl, vmbo/havo, havo, havo/vwo of vwo. Daarnaast wordt het percentage correct beantwoorde vragen weergegeven.

De uitslag van de woordenschattoets wordt niet meegenomen in de berekening van het pré-advies of het schooladvies in het LVS. Wel kun je de uitslag meenemen in je overweging voor het uiteindelijke schooladvies voor de leerling. Kijk voor meer informatie over de woordenschattoets bij inhoud toets woordenschat.

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeelduitslag voor de toets woordenschat. De leerling heeft een score van 83% behaald. Daarmee valt hij in de categorie vmbo-t/havo.