Toestemming vragen aan de leerkracht

Wanneer je als leerkracht nog geen toestemming aan een leerling hebt gegeven om de toets te maken, kan de leerling klikken op ‘Vraag toestemming’.

Je krijgt hiervan een melding en kunt de leerling vervolgens toestemming geven om de toets te maken. Klik hiervoor op ‘Geef toestemming’.