Toetsen IEP LVS

Het IEP LVS bevat verschillende hoofd-hart-handen-toetsen die ingezet kunnen worden om de vaardigheden van een leerling in beeld te brengen. De toetsen taal en rekenen brengen de cognitieve vaardigheden (hoofd) van een leerling in beeld. Maar dit zegt natuurlijk niet alles. Een kind is meer dan taal en rekenen. Er zijn meer vaardigheden van invloed op de ontwikkeling van een leerling. Daarom zijn in het LVS ook instrumenten opgenomen voor de hart-handen vaardigheden zoals leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. 

In de tabellen zie je een overzicht van de beschikbare toetsen voor groep 6, 7 en 8 in het IEP LVS. De toetsen staan per leerjaar in een apart account. In een groep 8-account kom je daarom geen toetsen tegen voor groep 6 en 7 en omgekeerd. In de tabellen hieronder is per toets een schatting gegeven van de afnametijd en is aangegeven welke hulpmiddelen zijn toegestaan en of er audio-ondersteuning beschikbaar is. Ook is het meest passende afnamemoment opgenomen, evenals de wijze van beoordelen. In groep 8 is het logisch om de toetsen voor 1 maart af te nemen in verband met het geven van een schooladvies. De specifieke informatie per toets kun je per onderdeel (taal, rekenen en hart-handen) nader bekijken.

Groep 6

Toets                           

Geschatte afnametijd*

Hulpmiddel

Audio

Afname- moment**

Wijze van beoordelen

Hoofd – Taal

Lezen en taalverzorging
<1F-1F

2 x 45 min

kladpapier

ja

Midden/eind groep 6

automatisch

Lezen en taalverzorging 2F

45 min

geen

ja

Midden/eind groep 6

automatisch

Hoofd – Rekenen

Rekenen <1F-1F

2 x 30 min

kladpapier

ja

Midden/eind groep 6

automatisch

Rekenen 1S

30 min

kladpapier

ja

Midden/eind groep 6

automatisch

Hart-handen

Leeraanpak

20 min

headset

ja

zelf te bepalen

automatisch

Sociaal-
emotionele ontwikkeling

20 min

headset

ja

zelf te bepalen

automatisch

Creatief vermogen

20 min

headset

ja

zelf te bepalen

automatisch

* Dit betreft een indicatie van de toetstijd. De toetsen hebben geen toetslimiet en leerlingen maken de toets (bij voorkeur) in één keer. Het komt vaker voor dat een leerling minder tijd nodig heeft dan meer tijd.

** Dit afnamemoment is een suggestie, scholen kiezen zelf wanneer zij de toetsen inzetten.

Groep 7

Toets                           

Geschatte afnametijd*

Hulpmiddel

Audio

Afname-moment

Wijze van beoordelen

Hoofd – Taal

Lezen en taalverzorging
<1F-1F-2F

2 x 45 min

kladpapier

ja

Midden/eind groep 7

automatisch

Woordenschat

20 min

geen

nee

Midden/eind groep 7

automatisch

Hoofd – Rekenen

Rekenen <1F-1F-1S

2 x 30 min

kladpapier

ja

Midden/eind groep 7

automatisch

Rekenen 2F

45 min

kladpapier

ja

Midden/eind groep 7

automatisch

Hart-handen

Leeraanpak

20 min

headset

ja

zelf te bepalen

automatisch

Sociaal-
emotionele ontwikkeling

20 min

headset

ja

zelf te bepalen

automatisch

Creatief vermogen

20 min

headset

ja

zelf te bepalen

automatisch

* Dit betreft een indicatie van de toetstijd. De toetsen hebben geen toetslimiet en leerlingen maken de toets (bij voorkeur) in één keer. Het komt vaker voor dat een leerling minder tijd nodig heeft dan meer tijd.

** Omdat de resultaten van de IEP LVS toetsen in groep 7 gebruikt kunnen worden bij het opstellen van het pré-advies, is het belangrijk dat je daarmee rekening houdt bij het plannen van de toetsen.

Groep 8

Toets                           

Geschatte afnametijd*

Hulpmiddel

Audio

Afname-
moment***

Wijze van beoordelen

Hoofd – Taal

Lezen en taalverzorging
1F-2F

2 x 45 min

kladpapier

ja

november t/m februari groep 8

automatisch

Lezen en taalverzorging
<1F

30 min

kladpapier

ja

november t/m februari groep 8

automatisch

Lezen en taalverzorging
3F

45 min

kladpapier

ja

november t/m februari groep 8

automatisch

Woordenschat

20 min

geen

nee

september t/m februari groep 8

automatisch

Schrijven 1F

45 min

toetsboekje
en
pen/potlood

nee

september t/m februari groep 8

handmatig

Schrijven 2F

45 min

toetsboekje
en
pen/potlood

nee

september t/m februari groep 8

handmatig

IEP Eindtoets
Engels

2 x 30 min

headset
kladpapier

nee

november t/m februari of mei t/m juli groep 8

automatisch

Hoofd – Rekenen

Rekenen
1F-1S-2F

2 x 45 min

kladpapier

ja

november t/m februari groep 8

automatisch

Rekenen <1F

30 min

kladpapier

ja

november t/m februari groep 8

automatisch

Rekenen 3F

90 min

kladpapier en reken-machine**

ja

november t/m februari groep 8

automatisch

Hart-handen

Leeraanpak

20 min

geen

ja

zelf bepalen

automatisch

Sociaal-
emotionele ontwikkeling

20 min

geen

ja

zelf bepalen

automatisch

Creatief
vermogen

20 min

geen

ja

zelf bepalen

automatisch

* Dit betreft een indicatie van de toetstijd. De toetsen hebben geen toetslimiet en leerlingen maken de toets (bij voorkeur) in één keer. Het komt vaker voor dat een leerling minder tijd nodig heeft dan meer tijd.

** De rekenmachine wordt digitaal aangeboden in de toetsspeler zelf. De leerling hoeft dus niet zelf een rekenmachine bij de hand te hebben.

*** Omdat de resultaten van de LVS toetsen in groep 8 gebruikt kunnen worden bij het opstellen van het schooladvies, is het belangrijk dat je daarmee rekening houdt bij het plannen van de toetsen.