Toetsresultaten interpreteren

Aan de toetsen in het IEP LVS worden verschillende uitslagen verbonden. Voor de toetsen lezen en taalverzorging, schrijven en rekenen wordt een uitslag gegeven in de vorm van een referentieniveau. De toets woordenschat geeft een indicatie voor de te volgen leerweg op het voortgezet onderwijs. De hart-handen-instrumenten (Leeraanpak, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Creatief vermogen) geven een meer informatieve uitslag op basis van percentuele uitslagen per aspect in de vorm van een spindiagram. De IEP Eindtoets Engels geeft ten slotte een uitslag op ERK-niveau.

Toelichting hoofd, hart en handen

In het IEP LVS heb je bij taal en rekenen toegang tot het document 'Toelichting referentieniveaus'. Dit document geeft per domein en per referentieniveau uitleg incl. voorbeeldopgaven. 

Voor de hart- en handeninstrumenten hebben we soortgelijke documenten toegevoegd. Bij deze documenten wordt niet gewerkt met referentieniveaus. Het bevat een toelichting op de aspecten incl. voorbeeldvragen.

Pré-advies en schooladvies

Naast het volgen van de leerlingen aan de hand van de resultaten op de hoofd- en hart-handen-instrumenten, biedt het IEP LVS in groep 7 de mogelijkheid om een pré-advies voor het voortgezet onderwijs op te stellen en een schooladvies in groep 8.

Pré-advies in groep 7

De toetsen voor groep 7 geven een voorgesteld pré-advies voor het voortgezet onderwijs. In dit voorgesteld pré-advies worden de uitslagen op de basistoets taal (Lezen en taalverzorging <1F-1F-2F deel 1 en 2) en de toetsen van rekenen (Rekenen <1F-1F-1S deel 1 en 2 en Rekenen 2F) meegenomen. Het voorgesteld pré-advies kan vervolgens handmatig bijgesteld worden op basis van de resultaten op andere toetsen en op basis van jouw kennis over en ervaringen met de leerling.

Schooladvies in groep 8

De toetsen voor groep 8 geven een voorgesteld schooladvies voor het voortgezet onderwijs. In dit voorgesteld schooladvies worden de uitslagen op twee toetsen van taal (Lezen en taalverzorging 1F-2F deel 1 en 2 en Lezen en taalverzorging 3F) en rekenen (Rekenen 1F-1S-2F deel 1 en 2 en Rekenen 3F) meegenomen. Het voorgesteld schooladvies kan vervolgens handmatig bijgesteld worden op basis van de resultaten op andere toetsen en op basis van jouw kennis en ervaringen over de leerling. Ook kan het resultaat op de toets Lezen en taalverzorging <1F, mits afgenomen, handmatig meewegen in het uiteindelijke schooladvies.

Hieronder zie je een voorbeeld van een voorgesteld schooladvies voor een leerling in het LVS. Deze leerling heeft verschillende hoofd-hart-handen-toetsen gemaakt in het LVS. Het voorgestelde schooladvies op basis van de basistoetsen taal (Lezen en taalverzorging 1F-2F) en rekenen (Rekenen 1F-1S-2F) is vmbo-t. Aan de hand van dit voorbeeld wordt het interpreteren van toetsresultaten per onderdeel (taal, rekenen, hart-handen en Engels) nader toegelicht.