Totaaloverzicht resultaten bekijken

De toetsen in het IEP LVS geven een compleet beeld van de vaardigheden van de leerling. De overzichtspagina met alle toetsresultaten van een leerling geeft dit overzichtelijk weer. Wanneer de leerling in groep 7 en 8 de basistoetsen van taal (Lezen en Taalverzorging 1F-2F) en rekenen (Rekenen 1F-1S-2F) heeft gemaakt, wordt er ook een voorstel gedaan voor de best passende leerweg in het voortgezet onderwijs: in groep 7 het pré-advies en in groep 8 het schooladvies. Het is aan jou als leerkracht om het advies verder te verfijnen. Lees hier meer over bij schooladvies opstellen.

Wil je het resultatenoverzicht van een leerling bekijken? Volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1

Om alle toetsresultaten van een leerling te bekijken, ga je eerst naar het groepsoverzicht. Klik hiervoor rechtsboven op ‘Menu’ en vervolgens op ‘Mijn groep’.

Stap 2

Als je op de naam van een leerling klikt, worden de toetsresultaten van alle gemaakte toetsen en in groep 7 en 8 het berekende schooladvies van die leerling weergegeven. Het schooladvies (in groep 7 en 8) wordt pas zichtbaar als de beide deeltoetsen van de basistoetsen Lezen en Taalverzorging 1F-2F en Rekenen 1F-1S-2F zijn gemaakt. Wanneer dit niet het geval is, verschijnt de volgende melding.