Wanneer kunnen de toetsen worden afgenomen?

In de overzichtstabel met de beschikbare toetsen in het IEP LVS is per toets het meest passende afnamemoment opgenomen. Hierbij is aangegeven of je de toets het beste in groep 7 of 8 kunt afnemen en welk moment in het jaar het meest passend is.