Wat is de afnametijd van een toets?

In de overzichtstabel met de beschikbare toetsen in het IEP LVS is per toets de geschatte afnametijd opgenomen. Dit betreft een indicatie van de toetstijd. De toetsen hebben geen toetslimiet en leerlingen maken de toets (bij voorkeur) in één keer. Het komt vaker voor dat een leerling minder tijd nodig heeft dan meer tijd.