Welke ERK-niveaus meet de IEP Eindtoets Engels?

De IEP Eindtoets Engels meet de niveaus A1, A2 en B1 van het Europees Referentiekader (ERK) voor de vaardigheden lezen, luisteren en woordenschat. Bij de Eindtoets Engels maken niet alle leerlingen dezelfde opgaven. De toets is semi-adaptief: de score die leerlingen behalen op de onderdelen, bepaalt op welk niveau zij het volgende onderdeel maken. Lees hier meer over bij Inhoud IEP Eindtoets Engels.