Welke toetsen staan in het IEP LVS?

Het IEP LVS bevat verschillende hoofd-hart-handen-toetsen die ingezet kunnen worden om de verschillende vaardigheden van een leerling in beeld te brengen. In het LVS zijn toetsen beschikbaar voor taal (lezen en taalverzorging, woordenschat en schrijven), rekenen en hart-handen (leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen). Ook kun je de IEP Eindtoets Engels afnemen in het LVS. Ga naar toetsen Advieswijzer voor een overzicht van de beschikbare toetsen in het LVS.