FAQ Stap 3 - Organiseren

1. Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen tijdens de afname niet stiekem een rekenmachine openen op de Chromebook?
De kans bestaat dat leerlingen tijdens het maken van een IEP-toets, net als bij andere toetsmomenten, stiekem afkijken of hulpmiddelen gebruiken. Op veel scholen wordt gebruik gemaakt van een MDM-systeem (Mobile Device Management) waarmee apps of programma’s geblokkeerd kunnen worden. Zuludesk is hier een voorbeeld van. Onze ervaring is dat leerlingen een dergelijke blokkering niet nodig hebben, omdat ze bij IEP een toets voor zichzelf maken. Het doel van de toets is om de leerlingen verder te kunnen helpen in de ontwikkeling. Als dit in voldoende mate duidelijk is bij de leerlingen, zullen ze eerder geneigd zijn om de toets op eigen kracht te maken. 

2. Hoeveel tijd krijgen de leerlingen voor een toets?
Bij de toetsinformatie hebben we beschreven wat de verwachte afnametijd is. Dit is een richttijd en geen tijdslimiet! Indien leerlingen meer tijd nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld wat langzamer lezen of erg zorgvuldig werken, kan de leerkracht de leerling meer tijd geven.

3. Hoe bereid ik de leerlingen voor op de eerste IEP LVS afname?
Op www.proef-toets.nl kun je de leerlingen een aantal voorbeeldvragen laten maken. Hierdoor kan de leerkracht zien of de leerlingen typ-/computervaardig genoeg zijn. In het IEP LVS krijgen leerlingen voordat ze met een toets of een instrument beginnen ook nog een aantal voorbeeldvragen en een instructievideo. Op deze manier kunnen zij oefenen met het systeem voordat ze met de toets of het instrument gaan beginnen. Het is namelijk belangrijk dat ze weten hoe ze de vragen kunnen invullen, hoe ze kunnen wisselen tussen vragen en hoe ze eventueel tussendoor kunnen uitloggen. Verder is het belangrijk dat de leerlingen voorzien zijn van de juiste middelen (laptop/tablet, koptelefoon, kladpapier) en dat ze weten wat het doel van de toets is. Daarnaast mogen de leerlingen weten dat de toets oploopt van makkelijk naar moeilijk.  

4. Kunnen leerlingen een toets ‘uitproberen’? Ik wil namelijk zien of ze typvaardig genoeg zijn.
Op www.proef-toets.nl kun je de leerlingen een aantal voorbeeldvragen laten maken. Hierdoor kan de leerkracht zien of de leerlingen typ-/computervaardig genoeg zijn. In het IEP LVS krijgen leerlingen voordat ze met een toets of een instrument beginnen ook nog een aantal voorbeeldvragen en een instructievideo. Op deze manier kunnen zij oefenen met het systeem voordat ze met de toets of het instrument gaan beginnen. Er is geen registratie van resultaten in het IEP LVS bij de voorbeeldtoets.  

5. Op welk moment zet ik de toetsen klaar? Dezelfde ochtend of aan het begin van een periode? 
Op het moment dat je als leerkracht de toets voor de leerling klaarzet, ziet hij de toets in zijn scherm verschijnen wanneer hij inlogt via Basispoort. Het is dus aan te raden om de toets niet te ver voor de afname klaar te zetten, om zo te voorkomen dat de leerlingen al eerder gaan toetsen dan gewenst. Je zou dit dus bijvoorbeeld een dag van tevoren kunnen doen. Let op! Toetsen met een beoordelingsmodel (bijv. taalverzorging op papier of de toets technisch lezen) moeten ingeladen worden en kosten tijd voordat ze zichtbaar worden voor de leerkracht.  

6. Kunnen de leerlingen ook meerdere toetsen/vaardigheden tegelijkertijd maken?
Ja, het is mogelijk om meerdere toetsen tegelijkertijd te maken, mits de leerkracht meerdere toetsen tegelijk klaarzet voor de leerling. Dan kun je bijvoorbeeld beginnen met het eerste deel van taalverzorging en daarna verder met het eerste deel van rekenen, net zoals bij de IEP Eindtoets.  

7. Hoe maak je de keuze tussen papier of digitaal bij taalverzorging 3/4/5?
Op www.proef-toets.nl kun je de leerlingen een aantal voorbeeldvragen laten maken. De leerling vult zijn/haar naam in en start met de toets. Op deze manier kan jij als leerkracht zien of de leerlingen typ-/computervaardig genoeg zijn. Als je twijfelt aan de typ-/computervaardigheden van de leerlingen, dan kun je ervoor kiezen om de toets op papier af te nemen.  

8. Hoe bepaal ik of ik een toets van een ander niveau dan ‘aanbevolen’ klaarzet?
Wanneer je op basis van eerder behaalde (toets)resultaten weet dat een leerling moeite heeft met het aanbevolen toetsniveau of juist meer kan, kan je besluiten een andere toets klaar te zetten dan de aanbevolen toets. Gebruik hiervoor de stroomschema's in de handreiking. Bekijk ook het document Toelichtingen bij de betreffende vaardigheid (te vinden bij Menu-Toetsinformatie) om inzicht te krijgen in de leerdoelen van de verschillende niveaus.  

9. Wanneer zet je audio ondersteuning aan bij lezen? Alleen bij een dyslexieverklaring?
De audio-ondersteuning bij lezen kan aangezet worden bij leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Dit zijn bijv. leerlingen met (vermoedens van) ernstige leesproblemen of dyslexie. Wij adviseren om audio-ondersteuning alleen aan te zetten bij leerlingen die in het voortgezet onderwijs ook recht hebben op deze ondersteuning. 

10. Als je audio-ondersteuning hebt bij begrijpend lezen, wordt het dan niet begrijpend luisteren?
De audio-ondersteuning bij begrijpend lezen is ter ondersteuning van het lezen van de tekst. We maken hierbij gebruik van readspeaker, waarmee we stimuleren dat de leerlingen meelezen. Voor het beantwoorden van de vragen hebben de leerlingen alsnog leesvaardigheden nodig, zoals teruglezen en vooruit lezen. Daardoor blijft het begrijpend lezen.