FAQ Stap 4 - Afname

1. Kunnen leerlingen ook vanuit huis inloggen en de toets maken?
Nee, leerlingen kunnen niet thuis inloggen via Basispoort en een toets maken.  

2. De leerlingen krijgen op school de melding dat ze thuis inloggen, hoe komt dit en hoe lossen we dit op?
Om goed gebruik te kunnen maken van het LVS op school is het belangrijk dat je in Basispoort de IP-adressen toevoegt van de locaties waarop jullie werken. Vooral bij het gebruik van een netwerkbeheerder (MOO, Cool Cloudwise en andere) is dit nog belangrijker. De ICT-coördinator kan in Basispoort IP-adressen toevoegen. Toetsen jullie op 2 locaties die beiden een ander IP-adres hebben, dan moeten beide adressen toegevoegd worden.  

3. Waarom zien de leerlingen geen toets als ze inloggen bij Basispoort?
Pas als de leerkracht de toets heeft klaargezet, kan de leerling de toets starten in zijn omgeving.  

4. De leerling heeft de toets per ongeluk te vroeg afgesloten, wat nu?
Als een leerling op pauzeren klikt of de laptop dichtklapt, blijft de toets openstaan. Wanneer de leerling op 'stop toets' klikt aan het einde van de toets, krijgt hij nog drie waarschuwingen voordat de toets echt stopt. Als de leerling de nog maar een paar vragen ingevuld heeft, kun je een nieuwe toets klaarzetten en deze opnieuw door de leerlingen laten maken. Het resultaat van de verkeerd afgesloten toets kan je archiveren in het LVS bij de resultaten van de leerling.

5. Moet een leerling de toets helemaal opnieuw maken als de internetverbinding uitvalt of de batterij van de Chromebook leeg is?
De leerling hoeft de toets niet opnieuw te maken als de internetverbinding uitvalt of de batterij van de device leeg is. De antwoorden die de leerling geeft worden tussentijds opgeslagen. Als de leerling opnieuw inlogt, gaat de toets verder waar de leerling gebleven was.  

6. Kan ik een toets pauzeren?
De leerling kan altijd tussendoor uitloggen door op zijn naam en dan op ‘Pauzeer’ te klikken. Wanneer de leerling de volgende keer de toets opstart, gaat de toets verder waar hij gebleven is.  

7. Hoe voorkom ik dat de leerlingen bij elkaar afkijken?
De kans bestaat dat leerlingen tijdens het maken van een IEP-toets, net als bij andere toetsmomenten, stiekem afkijken of hulpmiddelen gebruiken. De ene leerling zal dit eerder geneigd zijn om te doen, dan een andere leerling. Het doel van de IEP-toetsen is om de leerlingen verder te kunnen helpen in de ontwikkeling. Als dit in voldoende mate duidelijk is bij de leerlingen, zullen ze eerder geneigd zijn om de toets op eigen kracht te maken.  
Omdat een toets opbouwt in moeilijkheidsgraad begint een 4A-toets met enkele vragen op 3B-niveau, daarna het merendeel vragen op 4A-niveau en tot slot nog enkele vragen op 4B-niveau. Leerlingen gaan in een verschillend tempo door een toets heen. Daarnaast worden binnen ieder genoemd niveau de vragen in wisselende volgorde (random) aangeboden.  

8. Kunnen de leerlingen de rekentoets ook op papier maken?
Nee, dat is niet mogelijk. Wel is het belangrijk om te stimuleren dat de leerlingen kladpapier gebruiken om de sommen uit te rekenen. Zo kan je als leerkracht ook de tussenstappen van de leerlingen zien, en niet alleen het eindantwoord.