FAQ Stap 5 - Beoordelen

1. Als ik een toets technisch lezen klaarzet, kan ik niet gelijk de toets beoordelen. Waarom is dat?
Het duurt een paar minuten voordat de toets klaar staat om te beoordelen.  

2. Bij taalverzorging kan een spelfout een categoriefout zijn of een andere fout. Hoe maakt het IEP LVS dit onderscheid?
Het IEP LVS kan dit onderscheid niet maken. Daarom is het belangrijk dat je als leerkracht na afloop van de toets de antwoorden bekijkt, om goed te kunnen analyseren wat voor fouten er zijn gemaakt.  

3. We praten bij taalverzorging nooit over lettergrepen. Waarom doet IEP dat wel?
Bij de keuze voor de terminologie sluiten wij zoveel mogelijk aan bij die van het Referentiekader Taal en Rekenen van het SLO. Wel is enige tijd terug afgesproken dat we de term lettergrepen in de nieuwe constructie voor IEP-vragen vermijden.  

4. Hoe wordt er binnen het IEP LVS rekening gehouden met typfouten door de leerling? Bijvoorbeeld een punt (.) in plaats van een komma (,) bij een rekenopgave.
Al deze aspecten zijn er uitgehaald, dat wil zeggen dat ze niet als fout worden gerekend. Na de afname kun je de fouten inzien. Mocht je daar toch nog een dergelijke fout tegen komen, laat het ons dan vooral weten via iep@bureau-ice.nl.

5. Waarom worden bij taalverzorging (groep 3 t/m 5) termen zoals logo- en orthografische spelling gebruikt?
Deze termen komen uit het Referentiekader Taal en Rekenen, het is de wetenschappelijke basis van onze toetsen. De termen worden uitgelegd in de Toelichtingen Taalverzorging. Deze vind je via ‘Menu’ > 'Toetsinformatie’, als download bij de betreffende toets.