FAQ Stap 8 - Evalueren en analyseren

1. Hoe houd ik bovenschools toezicht op de IEP resultaten?
Scholen kunnen de resultaten uitwisselen met hun LAS (op dit moment alleen ParnasSys). Via ParnasSys worden de resultaten uitgewisseld met Ultimview, waardoor je bovenschools ook toezicht kunt houden op de resultaten. Op dit moment kijken we naar de mogelijkheden van de BIEP in combinatie met het IEP LVS, maar op dit moment kunnen we daar nog geen koppeling tussen maken.