FAQ Stap 8 - Evalueren en analyseren

1. Hoe houd ik bovenschools toezicht op de IEP resultaten?
Scholen kunnen de resultaten uitwisselen met hun LAS (ParnasSys, Esis en SchoolOAS). ParnasSys is bezig met het aanpassen van Ultimview, zodat je bovenschools ook toezicht kunt houden op de resultaten. Dit schooljaar kunnen de eindtoetsresultaten ingezien worden via de bovenschoolse module van de IEP. In deze module kan je ook de IEP LVS-resultaten inzien.