Gebruikers aanmaken en wijzigen in toetsplatform jij!

In toetsplatform jij! kun je als instellingsbeheerder, afdelingsbeheerder of coördinator nieuwe gebruikers toevoegen met een gebruikersrol lager dan die van jezelf. Ga naar handmatig nieuwe gebruikers toevoegen in toetsplatform JIJ! voor een beschrijving van hoe je gebruikers kunt toevoegen in toetsplatform jij!. Ook kan het voorkomen dat je de gegevens van een gebruiker wilt wijzigen of een gebruiker wilt verwijderen uit toetsplatform jij!. Ga naar handmatig gebruikersgegevens wijzigen in toetsplatform jij! voor meer informatie hierover.

Voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie is het mogelijk om hulpmiddelen aan te zetten in toetsplatform jij!, te weten toetstijdverlenging en/of een gewijzigde tekstgrootte in de toetsspeler. Lees hierover meer bij handmatig hulpmiddelen toekennen in toetsplatform jij!