Ingeplande toetsen inzien, wijzigen of verwijderen

Overzicht ingeplande toetsen

Het overzicht van ingeplande toetsen vind je onder het kopje ‘Ingeplande toetsen’ op het tabblad ‘Overzicht’. In dit overzicht worden de eerstvolgende vijf toetsen getoond waarvan de afnameperiode in de toekomst ligt. Om alle ingeplande toetsen te bekijken, klik je op ‘Alle ingeplande toetsen‘. 


Je kunt ook direct naar het overzicht van ingeplande toetsen door op het tabblad ‘Afnames’ te klikken op ´Ingepland´.


Ingeplande toets wijzigen

Wil je andere leerlingen selecteren voor de toets of wil je de afnameperiode wijzigen? Klik bij de desbetreffende toets op ‘Wijzigen’. Je kunt nu de gegevens aanpassen. Bij het wijzigen doorloop je dezelfde stappen als bij het inplannen. Klik vervolgens op ‘Bevestigen’ om de toets in te plannen.Een ingeplande toets kan gewijzigd worden wanneer de afnameperiode nog niet van start is gegaan of wanneer er nog geen leerlingen zijn die de toets hebben gestart.


Ingeplande toets verwijderen

Wil je een ingeplande toets verwijderen? Klik bij de desbetreffende toets op ‘Wijzigen’. Klik vervolgens op ‘Verwijder geplande toets’. Er wordt gevraagd deze actie te bevestigen.