Leerlingaccounts samenvoegen

Als een leerling een nieuw account heeft doordat het leerlingnummer bijvoorbeeld is gewijzigd, kun je het oude account samenvoegen met het nieuwe account. Met deze actie worden de resultaten van het oude account overgezet naar het nieuwe account. Volg de onderstaande stappen voor het samenvoegen van leerlingaccounts.

Stap 1

Log in met de rechten ‘instellingsadmin’ of  ’afdelingsadmin’ en navigeer in de beheer-omgeving naar ‘Gebruikers’.

Stap 2

Klik in het gebruikersoverzicht op ‘Leerlingen samenvoegen’.

Stap 3

In de kolom ‘Bron leerlingen’ zoek je de leerling op waarvan je de resultaten wilt verplaatsen. In de kolom ‘Doel leerlingen’ zoek je de leerling op waar je de resultaten naartoe wilt verplaatsen.

Stap 4

Druk op 'Leerlingen samenvoegen’ om de resultaten te verplaatsen. Het account van de 'Bron leerling' wordt hierna automatisch door het systeem op inactief gezet.

De resultaten zijn nu verplaatst naar de 'Doel leerling'.