Overige beoordelaarsoverzichten

Overal waar 'toetsen' staat, kan ook 'examens' gelezen worden'

Om overzicht van de (nog) niet afgeronde beoordelingen te krijgen kan degene die het examen heeft klaargezet een export genereren.

Ga naar het tabblad 'Toetsen' => 'Beoordelaarsbeheer'. Klik vervolgens op het tabblad 'Onvoltooide beoordelingen'. Maak gebruik van de zoekfilter, en genereer de export.
Naast het tabblad 'Onvoltooide beoordelingen' staat het tabblad 'Overzicht assessors'.

Het examenbureau kan een overzicht maken met beoordeelde en nog niet beoordeelde producten per assessor. Maak gebruik van het zoekfilter, en klik vervolgens op 'zoek'. Klik vervolgens rechtsboven in de hoek op exporteer.