Toetsen blokkeren in de TOA

Wil je varianten blokkeren van een toets die als examen wordt ingezet? Of wil je juist een blokkade opheffen? Volg dan onderstaande beschrijvingen.

Toets blokkeren

NNavigeer naar het tabblad ‘Toetsbeheer’. Zet vervolgens het vinkje aan bij 'Blokkeren'. Op de hoofdpagina van de toetsmomenten en op de klaarzetpagina verschijnt vervolgens een rood kruis voor de toets. De toets kan niet meer klaargezet worden.

Blokkade opheffen

Een blokkering die op een toets is gezet, kan ook weer opgeheven worden. Navigeer naar het tabblad ‘Toetsbeheer’. Klik in het overzicht op de geblokkeerde toets. Zet het vinkje bij ‘blokkeren’ uit en klik op ‘Opslaan’ om de blokkade op te heffen.​