Toetsen en toetsplan

Het JIJ! LVS bevat ruim 500 methode-onafhankelijke toetsen en schoolexamens. Zo zijn er toetsen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en rekenen, maar ook leerlijntoetsen voor biologie, economie, natuurkunde, en wiskunde. Ga voor alle inhoudelijke informatie over de toetsen naar toetsen in het JIJ! LVS.

Om het JIJ! LVS optimaal in te kunnen zetten als leerlingvolgsysteem is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben waarvoor je het toetsplatform wilt gebruiken. Wil je de toetsen formatief of summatief gebruiken? Wil je aan het begin, het eind of juist halverwege het schooljaar een methodeonafhankelijke toets afnemen? En het belangrijkste: wat ga je doen met de resultaten van de toets? Een toets is nooit een doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Zodra je weet waar je naartoe wilt, kies je de juiste toets. In het toetsplan leg je per leerweg en leerjaar vast welke vakken je met welke toets en welk doel wilt meten. Het toetsplan kan worden ingevoerd in het JIJ! LVS. Zo worden alle afspraken met betrekking tot de afname van toetsen binnen de school overzichtelijk vastgelegd en voorkom je dat leerlingen dezelfde toets twee keer maken, bijvoorbeeld als intake- en als voortgangstoets.

Lees meer over de voordelen van een toetsplan bij waarom een toetsplan?. Ga voor meer informatie over het gebruik van het toetsplan naar wanneer neem je welke toets af? en toetsplan invoeren in het JIJ! LVS.