Toetsen inplannen vanuit de toetsroute

De toetsroute maakt het mogelijk voor iedere leerling ‘op maat’ te toetsen. Binnen een toetsmoment geeft het JIJ! LVS voor iedere leerling een advies op basis van het eerder behaald resultaat. Wil je een toets inplannen vanuit de toetsroute? Volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1

Klik op de homepagina op 'Toetslijst'.

Stap 2

Klik op ‘Toetsroutes’. Selecteer vervolgens het vak, de vaardigheid, de leerweg en het leerjaar waarvoor je een toets wil inplannen. Klik daarna op ‘Volgende’.

Stap 3

Selecteer de leerlingen aan wie je de toets wilt toewijzen. Gebruik de zoekbalk of filters om de leerlingen of klas te vinden voor wie je de toets wilt inplannen. Wil je de toets voor een hele klas inplannen? Klik dan op het bovenste hokje. Wil je de toets voor bijna alle leerlingen inplannen? Klik dan op het bovenste hokje en klik vervolgens op de hokjes voor de namen van de leerlingen die de toets niet hoeven te maken of de toets op een later moment maken. 

Selecteer de toets die je aan de leerling wilt toewijzen. Het JIJ! LVS selecteert automatisch op basis van de voorgaande afname de toets van het aanbevolen niveau die binnen dit toetsmoment valt. Klik op het rechterpijltje naar beneden om de voorafgaande resultaten van de leerling te zien. 

Op het tabblad ‘Geselecteerde leerlingen’ zie je een overzicht van de leerlingen die geselecteerd zijn. Klik vervolgens op ‘Volgende’.

Stap 4

Selecteer de afnameperiode voor de toets. Hiermee bepaal je in welke periode leerlingen de toets kunnen starten. Ze krijgen dan de in de toetsinformatie aangegeven tijdslimiet om de toets af te ronden. Klik vervolgens op ‘Volgende’

Als je voor een klas meerdere toetsen ingepland hebt, kun je ‘Aparte afnameperiode per toets’ aanzetten om een afnameperiode per toets in te stellen. Wanneer je op het klokje bij een klas klikt, zie je de tijdslimiet van alle toetsen die voor die klas ingepland worden.

Stap 5

Controleer of de toetsnaam, het aantal leerlingen en de afnameperiode juist zijn. Klik op ‘Bevestigen’ om de toets in te plannen. Klik op ‘Vorige’ als je nog iets wilt aanpassen.