Toetsen, toetsplan

In het Toetsplatform Taal staan ongeveer 175 methodeonafhankelijke NT2-toetsen– en 175 toetsen Nederlands. Zo bevat het Toetsplatform Taal toetsen voor Lezen, Luisteren, Spreken, Gesprekken en Schrijven op verschillende taalvaardigheidsniveaus. Ga voor alle inhoudelijke informatie over de toetsen naar toetsen in het Toetsplatform Taal.

Om het Toetsplatform Taal optimaal in te kunnen zetten als toets is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben waarvoor u het Toetsplatform Taal wilt gebruiken. Een toets is nooit een doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Zodra u weet waar u naartoe wilt, kiest u de juiste toets binnen het onderwijstraject. In het toetsplan legt u per niveau en vaardigheid vast welke toets wanneer wordt ingezet en met welk doel (nulmeting, voortgang, eindtoets). In het toetsplan staan de voortgangstoetsen (formatieve toetsen) waarmee gemeten wordt hoe ver een cursist al op weg is naar het einddoel. In het toetsplan neemt u ook de afsluitende toetsen (summatieve toetsen) op. Het toetsplan kan worden ingevoerd in het Toetsplatform Taal. Zo worden alle afspraken met betrekking tot de afname van toetsen binnen uw instelling overzichtelijk vastgelegd en voorkomt u dat cursisten dezelfde toets twee keer maken, bijvoorbeeld als voortgangstoets en als eindtoets.

Lees meer over de voordelen van een toetsplan bij ? Ga voor meer informatie over het gebruik van het toetsplan in het Toetsplatform Taal naar wanneer neemt u welke toets af? en toetsplan invoeren in het Toetsplatform Taal .