Toetsplan beheren

De instellingsadmin, afdelingsadmin en coördinator kunnen een toetsplan beheren.

Vakken verwijderen

Om een vak te verwijderen, ga je op het vak staan dat je wilt verwijderen. Er verschijnt een symbool van een prullenbak. Klik op de prullenbank om het vak te verwijderen.


Toetsen verwijderen

Om een toets te verwijderen, klik je in het toetsplan op de toets die je wilt verwijderen. Klik vervolgens op ‘Verwijder’.


Leerweg uit toetsplan verwijderen

Om een leerweg te verwijderen, klik je in het toetsplan op de leerweg die je wilt verwijderen. Klik vervolgens op ‘Verwijder leerweg uit toetsplan’.