Toetsplan invoeren in het Toetsplatform Taal

Het toetsplan kunnen worden ingevoerd in het Toetsplatform Taal. Zo worden alle afspraken met betrekking tot de afname van toetsen binnen uw instelling overzichtelijk vastgelegd en voorkomt u dat cursisten eenzelfde toets zowel als voortgangstoets als eindtoets maken.

In het Toetsplatform Taal is het mogelijk om per afdeling een eigen toetsplan te hanteren. Ook kunt u één instellingsbreed toetsplan hanteren en hier, desgewenst, per afdeling in specificeren. De keuze voor een plan per afdeling of een instellingsbreed toetsplan maakt iedere instelling op basis van wat passend is binnen het toetsbeleid van de instelling.

In het Toetsplatform Taal kan het toetsplan automatisch geïmporteerd worden. Ook kan er gekozen worden om het toetsplan handmatig in te voeren.